HomeUncategorizedاملاک قبرس - اقامت دائم قبرس و پاسپورت اروپا

املاک قبرس – اقامت دائم قبرس و پاسپورت اروپا

-

املاک قبرس

شما می توانید ملک مورد نظر خود را جهت خرید جستجو کنید بدون هیچ واسطه ای.

با توجه به قوانین جدید دولت قبرس درصورت خرید ملک قبرسی:

اقامت دائم قبرس از طریق خرید ملک

۱- اگر متقاضی ملکی به ارزش ۳۰۰ هزار یورو خریداری کند می تواند ظرف مدت ۲ ماه اقامت دائم قبرس جنوبی با خرید ملک قبرس دریافت کند و همچنین اگر شخصی تمکین مالی خرید ملک با ارزش فوق را نداشته باشد این امکان وجود دارد که شخص ملکی را به قیمت حدودی ۲۰۰ هزار یورو را خریداری کند تا بتواند اقامت دائم قبرس جنوبی را اخذ نماید، با این تفاوت که پروسه انجام مراحل اقامت دائم قبرس از ۲ ماه به ۹ ماه تبدیل خواهد شد. لازم به ذکر می باشد که کارشناسان ما می توانند با مذاکره با سازنده ملک مبلغ کل را برایتان قسط بندی کنند، به این شرط که سند را با پرداخت ودیعه اول به نام شما بزنند که مراحل انجام اقامت دائم قبرس اروپایی را شروع کنید. برای اطلاعات بیشتر لطفاً اینجا کلیک کنید.

املاک قبرس، پاسپورت قبرس (پاسپورت اروپا) از طریق خرید ملک

۲- اگر خریدار ملکی با ارزش ۲ میلیون یورو را خریداری کند این امکان حاصل می شود که شما در مدت زمان کمتر از ۵ ماه اقامت دائم قبرس جنوبی و پاسپورت قبرس اروپایی را دریافت کنید که این به آن معنی است که شما اقامت و پاسپورت اروپا را در قبال خرید ملک را دریافت خواهید کرد. لطفاً برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.