Homeاقامت و مهاجرتاقامت در اروپااقامت قبرس از طریق سرمایه گذاری در خرید ملک

اقامت قبرس از طریق سرمایه گذاری در خرید ملک

-

اقامت قبرس از طریق سرمایه گذاری در خرید ملک

با خرید ملک به ارزش 300,000 یورو و‌ایجاد سپرده بلند مدت در یکی از بانکهای قبرس به مبلغ 30,000 یورو به مدت 3 سال، اقامت دائم صادر می‌شود که در سال ششم می‌توان درخواست تبعه ی و دریافت پاسپورت کرد.این روش سریع جدید مخصوص اتباع غیر اروپایی است که تمایل دارند از طریق سرمایه گذاری در قبرس، اقامت‌این کشور اروپایی را دریافت کنند.اقامت در کشور قبرس

پاسپورت قبرس

اخذ اقامت قبرس برای اتباع غیر اروپایی از طریق خرید ملک به ارزش 300,000 یورو

با خرید ملک به ارزش 300,000 یورو و‌ایجاد سپرده بلند مدت در یکی از بانکهای قبرس به مبلغ 30,000 یورو به مدت 3 سال، اقامت دائم قبرس صادر می‌شود که در سال ششم می‌توان برای شهروندی و پاسپورت قبرس اقدام کرد. این روش سریع جدید مخصوص اتباع غیر اروپایی است که علاقه دارند از طریق سرمایه گذاری در قبرس، اقامت‌این کشور اروپایی را دریافت کنند.

شرایط سرمایه گذاری برای اخذ اقامت قبرس

متقاضی باید تاییدیه‌ای از یک موسسه مالی در قبرس بگیرد که بیان کند حداقل وجه سی هزار یورو در حساب بانکی دارد که برای حداقل سه سال بلاک خواهد شد. ضمناً باید ثابت شود که‌این مبلغ از خارج به قبرس منتقل شده است.

متقاضی باید ثابت کند که یک درآمد‌امن هر ساله به مبلغ حداقل سی هزار یورو در اختیار دارد. درآمد سالیانه نیز به ازای هر عضو خانواده پنج هزار یورو و به ازای هر یک از والدین وابسته متقاضی اصلی و یا والدین همسر متقاضی هشت هزار یورو افزایش می‌یابد. منبع‌این درآمد باید خارج از قبرس باشد، مثلاً حقوق استخدام در خارج از قبرس، مستمری، سود سهام، سپرده های ثابت و درآمد اجاره. درآمد همسر متقاضی هم ممکن است جزء درآمد سالیانه متقاضی حساب شود.

به همراه درخواست، متقاضی باید سند مالکیت یا قرارداد خرید ملک به نام خود و یا همسر به دفاتر اداری مهاجرت قبرس ارسال کند که نشان دهد متقاضی  یک منزل با حداقل ارزش سیصد هزار یورو خریداری کرده است. حداقل دویست هزار یورو از مبلغ باید زمان خریدپرداخت شده باشد و رسید‌این پرداخت ارائه شود. پرداخت کامل مبلغ‌این ملک باید به یک حساب بانکی یا موسسه مالی در قبرس واریز شده باشد. این مبالغ باید از خارج از قبرس منتقل شده باشند.

خرید ملک می‌تواند به نام یک شرکت نیز باشد که در قبرس، یا یک کشور عضو اتحادیه اروپا ثبت شده باشد، به شرط‌اینکه‌این شرکت به نام متقاضی یا به نام متقاضی و همسرش ثبت شده باشد و آنها تنها سهامداران یا مالکین ذینفع‌این شرکت باشند.

متقاضی می‌تواند یک یا دو واحد مسکونی (آپارتمان یا خانه) خریداری کند که‌املاک می‌توانند مستقل باشند یا یک واحد مسکونی و یک مغازه به مساحت حداکثر ۱۰۰ جدول مربع یا یک واحد مسکونی و یک دفتر کار به مساحت حداکثر ۲۵۰ متر مربع.

این‌املاک باید دست اول باشند و فروش توسط یک شرکت عمرانی انجام شود. اگر دو ملک خریداری شود، هر دو ملک باید از یک شرکت خریداری شوند. باید تاکید شود که قراردادهای خرید خانه دست دوم پذیرفته نخواهند شد.

اعضای وابسته خانواده

اقامت قبرس  شامل همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال می‌باشد.

در صورت فوت دارنده اقامت قبرس، همسر او در صورت مقیم نبودن می‌تواند اقامت دریافت کند.

فرزندان مجرد ۱۸ تا ۲5 سال که در زمان ارسال درخواست حداقل شش ماه از تحصیلات آنها باقی مانده باشد و از نظر مالی به درخواست کننده وابسته باشند، می ‌توانند درخواست اقامت قبرس کنند. در‌این صورت متقاضی باید پنج هزار یورو دیگر به ازای هر فرزند وابسته برای درآمد سالیانه خود نشان دهد. فرزند وابسته باید همراه با درخواست خود تمام اسناد از قبیل گواهی عدم سوء پیشینه ارائه کند. مجوز اقامت حتی بعد از رسیدن فرزندان وابسته به سن ۲۵ سال، ازدواج، پایان تحصیلات یا استقلال مالی معتبر خواهد بود.

در صورت تمایل فرزندان به تحصیل در قبرس، باید از طریق موسسه آموزشی درخواست مجوز اقامت موقت به عنوان دانشجو ارائه دهند. در پایان تحصیلات در قبرس، فرزندان می‌توانند درخواست اقامت کنند. البته پدر و مادر باید به ازای هر فرزند مبلغ پنج هزار یورو افزایش درآمد سالیانه نشان دهند.

والدین متقاضی و همسر او در صورت نیازمند بودن به متقاضی، می‌توانند اقامت دریافت کنند. البته متقاضی باید مقدار هشت هزار یورو به ازای هریک از آنان به مبلغ درآمد سالیانه خود اضافه کند و هر یک از والدین باید فرم درخواست و هزینه های مرتبط را همراه مدارک ارسال نمایند.

فرزندان بالای ۱۸ سال نیز که از نظر مالی به متقاضی وابسته نباشد می‌تواند مجوز مهاجرت دریافت کنند، به شرط‌اینکه حداقل سیصد هزار یورو از مبلغ خرید ملک به نام او باشد. بعنوان نمونه اگر متقاضی دو فرزند بزرگسال دارد که از نظر مالی مستقل هستند، باید ملکی به ارزش حداقل نهصد هزار یورو خریداری نماید. تاییدیه پرداخت 66 درصد قیمت خرید ملک باید همراه درخواست اقامت ارسال شود ( به عبارت دیگر ششصد هزار یورو). خرید ملک می‌تواند فقط به اسم متقاضی یا هر دوی والدین یا فقط به نام فرزند یا هردوی والدین و فرزند باشد.

در چنین حالتی هر فرزند باید مدارک لازم را همراه درخواست خود ارسال کند، از قبیل درآمد سالیانه سی هزار یورو و سپرده‌ای به مبلغ سی هزار یورو در یک موسسه مالی در قبرس به مدت سه سال.

سایر شرایط

متقاضی و همسر او باید گواهی عدم سوء پیشینه ارائه نمایند. همچنین باید تایید کنند که قصد ندارند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در قبرس استخدام شوند.

دارنده مجوز اقامت باید ظرف یک سال از تاریخ صدور مجوز اقامت خود اقدام به اقامت در قبرس نماید.

درخواست کننده و خانواده همراه نباید بیش از دو سال خارج از قبرس باشند، در غیر‌اینصورت مجوز مهاجرت آنها به صورت خودکار لغو می‌گردد.

تمامی مدارک باید به زبان یونانی یا انگلیسی ترجمه رسمی و تایید سفارت در‌ایران شوند.

گام های ارسال و بررسی پرونده

درخواست ها باید به صورت حضوری یا توسط نماینده رسمی به اداره مهاجرت ارائه شوند. مبلغ پانصد یورو برای ارسال درخواست و هفتاد یورو به ازای هر شخص برای ثبت نام در اداره مهاجرت باید پرداخت گردد. در صورت پذیرفته شدن، درخواست کننده و همراهانش باید به صورت حضوری برای انگشت نگاری و دریافت کارت اقامت مراجعه کنند.

تقاضا توسط اداره مهاجرت بررسی شده و به وزارت کشور فرستاده می‌شود. ممکن است از متقاضی درخواست شود در یک مصاحبه شرکت نماید. وزارت کشور، درخواست کننده یا نماینده او و اداره مهاجرت را از تصمیم وزیر کشور مطلع خواهد ساخت.

بررسی درخواست بیش از 4 ماه از تاریخ ارسال آن به طول نمی انجامد.

خلاصه‌ای از لیست مدارک لازم

کپی پاسپورت متقاضی و افراد وابسته

کپی مجوز اقامت موقت معتبر متقاضی و وابستگان در صورت اقامت در قبرس

یک عکس رنگی از متقاضی و افراد وابسته شامل در پرونده، که در قبرس اقامت خواهند کرد

رزومه متقاضی همراه با مدارک دانشگاهی (ارسال مدارک دانشگاهی اختیاری است)

تاییدیه بانکی در خصوص سپرده بانکی متقاضی در یک بانک قبرسی در قبرس به میزان حداقل سی هزار یورو که نشان دهد‌این اعتبار برای حداقل سه سال دست نخورده باقی خواهد ماند.

مدارکی دال بر درآمد سالیانه حداقل سی هزار یورو از منابعی غیر از اشتغال در قبرس. مبلغ درآمد سالیانه به ازای همسر و هر فرزند وابسته متقاضی پنج هزار یورو افزایش می‌یابد. این مبلغ به ازای هریک از والدین متقاضی و یا پدر و مادر همسر هشت هزار یورو افزایش می‌یابد.

سند یا قرارداد خرید ملک در قبرس که حداقل سیصد هزار یورو خریداری شده باشد. رسید پرداخت حداقل ۲۰۰ هزار یورو از مقدار خریداری باید ارسال شده باشد.

اظهارنامه رسمی درخواست کننده و همسر او که بیان کند آنها در قبرس شاغل نخواهند شد. والدین وابسته نیز موظف به ارائه چنین اظهار نامه‌ای هستند.

بیمه درمانی کامل برای متقاضی و وابستگان همراه

گواهی عدم سوء پیشینه متقاضی، همسر و والدین با ترجمه نویسی قانونی و تایید سفارت

سند ازدواج متقاضی و شناسنامه فرزندان با ترجمه رسمی و تایید سفارت

لطفا توجه کنید که قبرس یک کشور عضو اتحادیه اروپا است‌اما نه حوزه شنگن. ویزاها و اجازه اقامتی که توسط قبرس صادر شود، اجازه سفر بدون ویزا به حوزه شنگن و بریتانیا را فراهم نمی سازد. تنها پاسپورت قبرس (که ظرف چند ماه بعد از انجام سرمایه گذاری اعطا می‌شود) اجازه زندگی و کار در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا را به علاوه اجازه سفر بدون ویزا به بیش از 155 کشور شامل حوزه شنگن، کانادا، بریتانیا را میکند و به همین دلیل شرکت کنکاش تنها برنامه اخذ پاسپورت قبرس از طریق خرید ملک به ارزش دو میلیون یورو را ارائه می‌دهد . برای دیدار از‌ایالات متحده باید ویزا گرفته شود. اما به زودی دارندگان پاسپورت قبرس می‌توانند بدون ویزا به آمریکا سفر کنند. نقشه زیر کشورهایی که با پاسپورت قبرس بدون ویزا می‌توان به آنها سفر کرد را نشان می‌دهد.


مهاجرت به قبرس

کشور هار اروپایی- اقامت در اروپا

روش‌های مهاجرت به کشور قبرس ( Cyprus)

قبرس یکی از کشورهای اروپایی است که به دو قسمت قبرس شمالی و جنوبی تقسیم شده است. قسمت شمالی آن بخش ترک نشین و قسمت جنوبی بخش یونانی نشین‌این کشور است. البته روابط میان‌این دو قسمت بسیار جالب نیست و معمولا کسانی که اقامت کشور ترکیه را دارند، نمی‌توانند برای گشت و گذار یا مهاجرت به کشور قبرس جنوبی دست به کار شوند. علاوه بر‌این، با وجود‌اینکه قبرس جنوبی جزء اتحادیه‌ی اروپا است، به خاطر همین درگیری عضو حوزه‌ی شینگن نشده است. پس با وجود ویزای‌این کشور شما نمی‌توانید بدون ویزا با کشورهای حوزه‌ی شینگن در ارتباط باشید. اما با اخذ پاسپورت‌این کشور محدودیت‌های جابجایی برای شما کمتر خواهد شد و از‌امکانات توریستی مختلفی بهره‌مند می‌شوید. کشور قبرس، یکی از جذاب‌ترین کشورهای توریستی است که‌امکانات رفاهی زیادی در آن جای دارد. بنابراین هر سال افراد زیادی برای مسافرت و مهاجرت به‌این کشور اقدام می‌کنند. ما نیز در ادامه قرار است روش‌های مختلف مهاجرت به قبرس جنوبی را بیان کنیم.

مهاجرت به قبرس از طریق کار

برای‌اینکه بتوانید جهت مهاجرت شغلی به قبرس اقدام کنید، باید از سوی یک کارفرما پیشنهاد شغلی دریافت نمایید. شما با‌این توصیه شغلی می‌توانید ویزای کاری قبرس را دریافت و به‌این کشور مهاجرت کنید. به یاد داشته باشید که برای اخذ ویزای کاری، توصیه کاری شما باید توسط وزارت کار کشور قبرس مورد تایید و پذیرش واقع شود.

مهاجرت به قبرس از طریق تحصیل

یکی دیگر از روش‌های مهاجرت به قبرس، مهاجرت تحصیلی است. در‌این مورد شما باید مدارک تحصیلی خود را کامل کنید، در آزمون‌های مخصوص شرکت کنید و به زبان انگلیسی یا یونانی تسلط کامل داشته باشید.

در چنین حالتی شما می‌توانید مدارک خود از قبیل اپلیکیشن درخواستی، ریز نمرات تحصیلی، آخرین مدرک تحصیلی، مدرک زبان و … را برای سایت دانشگاه ارسال نمایید. درصورتی که الزامات و مدارک شما موافقت شود، نامه‌ی پذیرش از دانشگاه به‌ایمیل شما ارسال می‌شود. شما می‌توانید به کمک‌این‌ایمیل و نامه‌ی تمکن مال همه و سایر مدارک تحصیلی، جهت اخذ ویزای تحصیلی قبرس اقدام نمایید. البته به خاطر داشته باشید که در صورت تمایل می‌توانید جهت اخذ بورسیه‌ی تحصیلی هم اقدام نمایید. دانشگاه‌های زیادی در قبرس وجود دارند که علاوه بر سیستم آموزشی مناسب و‌امکانات رفاهی، بورسیه‌های تحصیلی خیلی خوبی را برای دانشجویان برتر و بااستعداد در نظر گرفته‌اند. در ادامه بهترین دانشگاه‌های قبرس را به شما معرفی می‌کنیم.

دانشگاه Nicosia

شهریه: از ۸۰۰۰ یورو

دانشگاه نیکوزیا در سال ۱۹۸۰ در پایتخت‌این کشور تاسیس گردید. سپس دانشگاه با بیش از ۱۲۰۰۰ دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد، بزرگترین دانشگاه قبرس در نظر گرفته می‌شود. این دانشگاه شامل پردیس بسیار بزرگی است که در حومه Engomia در نیکوزیا واقع شده است.

این دانشکده های شامل ۶ دانشكده تحصيلي است که از آن‌ها می‌توان به دانشكده‌ی تجارت، علوم و مهندسي، آموزش، علوم انساني و علوم اجتماعي، حقوق و دانشكده پزشكي اشاره کرد.

در مجموع‌این دانشگاه می‌تواند رشته‌های تحصیلی مختلفی را به صورت حضوری و مجازی ارائه دهد. در هر دانشکده رشته‌های تحصیلی مختلفی ارائه می‌شود که‌امکان تحصیل برای اکثر دانشجویان را فراهم کرده است.

جالب است بدانید که‌این دانشگاه، یکی از اولین دانشگاه‌های جهان است که برای پرداخت شهریه‌ی آن می‌توان از ارز دیجیتال استفاده کرد. همچنین‌این دانشگاه، اولین دانشگاهی است که بیت کوین را به عنوان روشی برای پرداخت شهریه می‌پذیرد. از دیگر مزایا می‌توان به همکاری بین المللی دانشگاه با طیف وسیعی از دانشگاه‌های خارج از کشور از جمله دانشکده های ارسطو تسالونیکی، دانشگاه پاتراس، دانشگاه سنت جورج لندن و دانشگاه غربی سیدنی اشاره کرد.

این دانشگاه ارزان قیمت در قبرس با داشتن استانداردهای بالای دانشگاهی، به عنوان یکی از ۱۰۰ دانشگاه برتر نوظهور در مناطق اروپا و آسیا شناخته شده است.

دانشگاه قبرس (University of Cyprus)

شهریه: از ۳۵۰۰ یورو

دانشگاه قبرس یک دانشکده های معتبر تحقیقاتی در قبرس است که در پایتخت‌این کشور واقع شده است. این دانشگاه در سال ۱۹۸۹ بهره ‌برداری شد و اکنون با بیش از ۷۰۰۰ دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد به یک موسسه بین‌المللی شناخته شده تبدیل شده است.

متاسفانه تحصیل در‌این دانشگاه به زبان یونانی و ترکی مقدور است. اما دوره‌های آموزشی فشرده برای دانشجویان بین‌المللی آینده ارائه می‌شود تا یکی از‌این دو زبان را یاد بگیرید.

سازمان دانشگاهي دانشگاه از ۸ دانشكده تحصيلي تشکیل شده است. از‌این دانشکده‌ها می‌توان به دانشكده علوم انساني، علوم طبیعی/ كاربردي، علوم اجتماعي و آموزش، مهندسي، اقتصاد و مديريت، دانشكده پزشكي و دانشكده حقوق اشاره کرد. با حقیقت دانشگاه به تازگی تشکیل شده است،‌اما هم‌اکنون در بین ۲۰۰-۴۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار دارد.

علاوه بر‌این ،‌این دانشگاه یکی از اندک موسساتی است که تمرکز زیادی بر‌امور تحقیقاتی دارد و در حال حاضر بیش از ۲۰۰ دوره و برنامه تحقیقاتی در آن در حال انجام هستند.

دانشگاه بین‌المللی قبرس

شهریه: از ۶۰۰۰ یورو

این موسسه، یکی از تنها مؤسسات تحصیلی دانشگاهی در کشور است که بیشتر روی آموزش دانشجویان خارجی متمرکز شده است. دانشگاه بین المللی قبرس یک دانشگاه خصوصی انگلیسی ​​است که در نیکوزیای شمالی جای دارد.

این دانشکده های ارزان در قبرس برای اولین بار در سال ۱۹۹۷ تشکیل شد. این دانشگاه از چندین دانشکده تشکیل شده است که چندین رشته تحصیلی از جمله داروسازی، ارتباطات، اقتصاد / علوم اداری، آموزش، مهندسی، هنر، حقوق، علوم بهداشتی، کشاورزی و علوم طبیعی را ارائه می‌دهد.

این دانشگاه همچنین دارای چندین مرکز تحقیقاتی قابل توجه است که به گسترش کشور کمک می‌کند. برای مثال می‌توان به مرکز تحقیقات زیست محیطی و مرکز بررسی های بیوتکنولوژی اشاره کرد.

علاوه بر‌این ،‌ این دانشگاه‌امکانات رفاهی خوبی را برای دانشجویان فراهم می‌سازد که از آن‌ها می‌توان به کتابخانه بزرگ و جامع و‌امکانات ورزشی متنوع اشاره کرد. در حال حاضر،‌این دانشکده های بیش از ۱۵۰۰۰ دانشجو دارد و در واقع جزء بزرگترین دانشگاه‌های قبرس است.

دانشگاه مدیترانه شرقی

شهریه: از ۳۰۰۰ یورو

دانشگاه مدیترانه شرقی که در سال ۱۹۷۹ افتتاح شد، یکی دیگر از دانشگاه‌های تحقیقاتی عمومی است که در شهر فاماگوستا و در سواحل شرقی قبرس واقع شده است.

این دانشگاه با جمعیت بالغ بر ۱۸۰۰۰ دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارش ، یکی از بزرگترین موسسات آموزش عالی در منطقه محسوب می‌شود. در‌این دانشگاه، طیف گسترده‌ای از رشته‌های تحصیلی در مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا به دانشجویان ارائه می‌شود، همچنین دوره‌های تحصیلی ویژه تحقیقاتی هم وجود دارد.

در مجموع ،‌این دانشگاه شامل ۱۴۱ رشته‌ی تحصیلی است. درس‌ها نیز به زبان انگلیسی و ترکی آموزش داده می‌شود. این دانشگاه دارای یک پردیس بزرگ است که از‌امکانات ورزشی و اجتماعی متنوعی برای رفاه دانشجویان برخوردار است.

مهاجرت به قبرس از طریق سرمایه‌گذاری

مهاجرت از طریق سرمایه‌گذاری به سرمایه و منبع مالی زیادی نیاز دارد. در‌این مورد شما می‌توانید از دو طریق مرسوم سرمایه‌گذاری کنید. در ادامه‌این دو روش را به شما توضیح خواهیم داد.

مهاجرت به قبرس از طریق خرید ملک

این یکی از محبوب‌ترین روش‌های مهاجرت به قبرس است. چون نسبت به سایر کشورهای اروپایی،‌ خرید ملک در قبرس خیلی مقرون‌به‌صرفه‌تر تمام می‌شود. ملک در قبرس نرخ‌های متفاوتی دارد و شما حتی می‌توانید پیش خرید انجام دهید و سپس با اجاره دادن ملکتان در قبرس، بدهی خود را تکمیل کنید و روند خرید را کامل کردن سازید. به کمک سند ملکی می‌توانید اقامت دائم خود را از کشور قبرس دریافت نمایید.

مهاجرت به قبرس از طریق ثبت شرکت

اگر سرمایه‌ی اولیه برای خرید ملک در قبرس را ندارید، می‌توانید از طریق ثبت شرکت در قبرس اقامت موقت خود را به دست بیاورید. تا زمانی که شرکت شما به فعالیت خودش ادامه دهد و مالیات‌ها و حق شهروندی را به موقع پرداخت کنید، می‌توانید اقامت موقت خود را دائما، تمدید کنید.

مهاجرت به قبرس از طریق تولد

متاسفانه تابعیت کشور قبرس، تابعیت خون است. یعنی شما نمی‌توانید تنها با به دنیا آوردن فرزندتان در کشور قبرس، تابعیت او را ثبت نمایید. یک نوزاد فقط در صورتی می‌تواند شهروند قبرس شناخته شود که پدر یا مادر او تابعیت قبرسی داشته باشند یا مقیم همان کشور باشند. در غیر‌این صورت، تلاش شما بیهوده خواهد بود.

مهاجرت به قبرس از طریق ازدواج

یکی از شرایط ساده جهت مهاجرت به قبرس، مهاجرت از طریق ازدواج است. اگر شما بتوانید با یک مقیم قبرس یا بومی اهل قبرس ازدواج کنید، می‌توانید ملیت خود را دریافت نمایید. البته به یاد داشته باشید که کشور قبرس جنوبی، تابع قوانین حوزه‌ی شینگن است. پس برای ازدواج، قوانین مخصوص حوزه‌ی شینگن را اعمال می‌کند.

برای مثال، شما باید با فردی ازدواج کنید که درآمدش از ۱۰۰۰ یورو کمتر نباشد. علاوه بر‌این، شما باید از محل سکونت خود مطمئن باشید و از‌این نظر نیز مورد تایید قرار بگیرید. تنها در چنین شرایطی، شما می‌توانید تابعیت موقت خود را از قبرس اخذ کنید.

در شرایط ضروری شما می‌توانید درخواست ازدواج خود را از طریق شهردار به ریاست جمهوری منتقل کنید. در صورتی که با شرایط ازدواج شما موافقت شود، روند ازدواج زودتر صورت می‌گیرد. در صورتی که بتوانید با شخصی با ملیت قبرس ازدواج کنید، در ابتدا کارت اقامت دو ساله، سپس سه ساله و در نهایت تابعیت دائم‌این کشور را دریافت خواهید کرد. به یاد داشته باشید که شرایط ازدواج شما پس از دو سال باید به شکل پیش باشد و طلاق نگرفته باشید.


پاسپورت قبرس

پاسپورت اروپا - پاسپورت قبرس

بسیاری از‌ایرانیان تمایل دارند تا در سریع ترین زمان ممکن پاسپورت کشوری را بدست آورده و از مزایای آن استفاده کنند. در حال حاضر قبرس یکی از کشورهایی است که‌امکان اخذ پاسپورت در آن برای‌ایرانیان فراهم می‌باشد. این پاسپورت در حال حاضر رتبه هفتمین پاسپورت معتبر دنیا را به خود اختصاص داده است و شما با داشتن آن می‌توانید آزادانه در کشورهای اروپایی زندگی نموده و به بسیاری از کشورهای دنیا بدون نیاز به ویزا مسافرت نمایید. در‌این مقاله قصد داریم تا شما را با روش های مختلف مهاجرت به قبرس و 6 راه اصلی اخذ تابعیت قبرس اروپایی آشنا نموده و روش هایی را خدمت شما عزیزان معرفی کنیم که قادر هستید از آن طریق به پاسپورت قبرس دست پیدا کنید. این مقاله به کوشش کارشناسان و مشاورین کارآزموده آیلیسترزتهیه شده است تا به سوالات شما بزرگواران در خصوص پاسپورت قبرس پاسخی درست و علمی دهد. شما با مطالعه‌این نوشتار با روش های منتهی به پاسپورت قبرس آشنا شده و می‌توانید با ذهنیتی درست برای اقدام به دریافت آن تصمیم گیری نمایید. ضمن‌اینکه اگر پس از مطالعه‌این مقاله سوالی در زمینه دریافت پاسپورت قبرس داشتید قادر هستید با مشاورین موسسه تماس حاصل نموده و یا فرم تماس را کامل نمایید تا مشاوره رایگان تلفنی دریافت کنید. عناوین زیر در‌این مقاله مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است:

شرایط عمومی پاسپورت قبرس

رنکینگ پاسپورت قبرس

شرایط دریافت اقامت و ویزای قبرس

شرایط دریافت پاسپورت قبرس

خدمات آیلیسترز در زمینه اخذ اقامت قبرس

امتیازات و مشکلات مهاجرت به قبرس

سوالات متداول راجع به پاسپورت قبرس

سخن پایانی در باب پاسپورت قبرس

شرایط عمومی پاسپورت قبرس

در‌این قسمت قصد داریم که الزامات عمومی کشور قبرس و دریافت پاسپورت آن بیشتر آشنا شویم و به صورت اجمالی 6 راه اصلی اخذ ملیت قبرس اروپایی را معرفی کنیم و در بخش های بعدی با جزئیات بیشتری به ارائه هر کدام از روش ها بپردازیم.

کشور قبرس به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم می‌شود که قسمت جنوبی آن در اروپا قرار داشته و از کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. از جمله 6 راه اخذ تابعیت قبرس اروپایی که متقاضیان می‌توانند برای دریافت اقامت قبرس اقدام نمایند می‌توانیم به روش های کاری، تحصیلی، سرمایه گذاری، ازدواج و… اشاره نماییم که هر کدام از‌این موارد جزئیات و قوانین مختص به خود را خواهند داشت. سالانه مهاجرین زیادی از طریق‌این روش های به قبرس مهاجرت نموده و اقامت‌این کشور را اخذ می‌کنند. اما جالب است بدانید روند دریافت پاسپورت در هر کدام از‌این روش ها متفاوت است و برخی از آنها حتی منجر به دریافت پاسپورت نمی شوند، در عوض برخی دیگر از آنها مانند خرید ملک در قبرس سریعاً می‌تواند منجر به دریافت پاسپورت گردد.

در حال حاضر با توجه به شرایط سیاسی که کشورهای مختلف با‌ایرانیان دارند می‌توان کشور قبرس را جزو اندک کشورهایی نامید که از همان ابتدای کار اجازه اخذ پاسپورت را برای‌ایرانیان مهیا می‌نماید. نکته دیگری که برای دریافت پاسپورت‌این کشور وجود دارد‌این است که دو تابعیتی در‌این کشور پذیرفته شده است و نیازی نیست تا شخص تابعیت قبلی خود را از دست بدهد. با توجه به سطح زندگی بالا، آب و هوای عالی و شرایط آموزشی و سرمایه گذاری‌این کشور می‌تواند مقصد مناسبی برای متقاضیان دریافت پاسپورت یک کشور اروپایی باشد.

رنکینگ پاسپورت قبرس

از نکات مهمی که متقاضیان مهاجرت برای انتخاب کشور مقصد خود مد نظر قرار می‌دهند‌این موضوع است که ارزش پاسپورت آن کشور به چه صورت هستند و با داشتن پاسپورت آن کشور‌امکان سفر به چند کشور دنیا بدون نیاز به اخذ ویزا را دارد. دریافت پاسپورت قبرس از طریق روش های گوناگون‌امکان پذیر می‌باشد؛‌اما زمانی که برای دریافت هر کدام صرف می‌شود بسته به روش متفاوت می‌باشد. در برخی روش ها مانند روش کار شما ابتدا اقامت کاری دریافت می‌کنید و بعد از چند سال اقامت دائم بدست آورده و پس از آن برای پاسپورت اقدام می‌نمایید. در روش دیگری مانند خرید ملک شخص از ابتدا با 2 میلیون یورو سرمایه گذاری می‌تواند پاسپورت دریافت نماید. جالب است بدانید که قبرس از نظر اعتبار پاسپورت در جایگاه بالایی قرار داشته و در کنار کشورهایی همچون کرواسی، رومانی و بلغارستان در جایگاه 7 ارزشمندترین پاسپورت های دنیا قرار دارد. دارندگان‌این پاسپورت برای ورود به 92 کشور الزام به اخذ ویزا داشته و برای ورود به 77 کشور نیاز به اخذ ویزا ندارد و فرد باید برای 29 کشور به هنگام ورود به کشور مقصد ویزا اخذ کند. لازم به ذکر است که‌این آمار مربوط به زمانیست که ورود و خروج به بسیاری از کشورها به دلیل بیماری کرونا محدود شده است.

شرایط دریافت اقامت و ویزای قبرس

در‌این بخش ما راه های مختلف برای مهاجرت به قبرس را بررسی می‌نماییم. به طور کلی 6 کتگوری وجود دارد که از آن طریق می‌توان اقامت و یا تابعیت کشور قبرس را بدست آورد. این دسته بندی که برای اولین بار توسط آیلیسترز صورت گرفته است عبارتند از: تولد، ازدواج، پناهندگی، کار، تحصیل و سرمایه گذاری. ضمن‌اینکه توضیحات کاملی درباره تمامی‌این روش ها در محصولی تحت عنوان راهنمای گام به گام انتخاب مسیر مهاجرت تهیه شده است که با خرید آن می‌توانید مانند یک نمایندگان حقوقی مهاجرت، با روش های گوناگون مهاجرتی آشنایی پیدا نمایید. هر کدام از‌این دسته بندی ها می‌توانند شامل شرایط خاص و ویژه‌ای باشند که به افراد در تصمیم گیری برای نحوه مهاجرت کمک کند. در ادامه به ارائه توضیحاتی در خصوص هر کدام از روش ها می‌پردازیم.

راه تولد

به طور کلی می‌توان گفت که دو نوع سیستم برای اعطای تابعیت برای کودکانی که متولد می‌شوند وجود دارد که عبارتند از سیستم خاک و سیستم خون. در برخی کشورها صرف به دنیا آمدن فرزند در خاک آن کشور باعث اعطای ملیت به نوزاد از بدو تولد می‌شود که به‌این حالت قانون خاک برای واگذاری تابعیت گفته می‌شود. در راه دیگر که به عنوان روش خون شناخته می‌شود اگر یکی از والدین نوزاد دارای ملیت آن کشور باشند، فرزند نیز به تبعه آنها تابعیت آن کشور را اخذ می‌نماید. سیستم اعطای تابعیت در قبرس برای نوزادان سیستم خون می‌باشد و در صورت داشتن تابعیت قبرس برای پدر و مادر، نوزاد هم تابعیت‌این کشور را دریافت می‌نماید.

روش ازدواج

از دیگر روش های مهاجرت که نهایتاً منجر به دریافت پاسپورت قبری می‌گردد می‌توانیم به ازدواج فرد مجرد با یکی از اتباع کشور قبرس اشاره کنیم. در‌این روش فرد پس از طی روال قانونی برای ثبت ازدواج که مدت مشخصی به طول می‌انجامد می‌تواند اقامت 2 ساله‌این کشور را به دست آورد. در صورتی که‌این ازواج پس از پایان 2 سال برقرار باشد شخص اقامت خویش را تمدید می‌نماید تا‌اینکه بعد از 5 سال اقامت دائم‌این کشور را کسب نماید. پس از کسب اقامت دائم نیز‌این‌امکان برای وی وجود دارد تا برای دریافت پاسپورت اقدام نماید.

روش پناهندگی

هر ساله افراد زیادی با‌این تصور که می‌توانند از طریق پناهندگی مهاجرتی آسان و کم هزینه انجام دهند برای‌این مسیر خطرناک اقدام می‌نمایند. اساساً پناهنده به شخصی گفته می‌شود که به دلایل مختلف اعم از رنگ، نژاد، دین، عقیده و یا عضویت در بعضی گروه های اعتماد به نفس و سیاسی در کشور خود با خطر شدید مواجه هستند و به کشور دیگری پناه می‌برند. شاید بتوان عدم آگاهی از خطرات و شرایط دشواری که در کشور مقصد در انتظار افراد است را دلیل اقدام برای انجام‌این روش دانست. افراد اغلب نمی دانند که چه مسیر پرخطری قبل روی آنها قرار دارد و با یک تحقیق درست متوجه می‌شوند که علاوه بر ریسک های مالی در‌این مسیر، خطرات فراوانی جان آنها و خانواده هایشان را تهدید می‌کند. با‌این واقع در صورتی که شخص بتواند به خاک قبرس برسد و تأییدیه های لازم را دریافت کند میتوانند بعد از 5 سال اقامت دائم دریافت کرده و پس از آن برای پاسپورت اقدام نماید. قطعاً مشاوره با یک وکیل مهاجرت می‌تواند بهترین راه برای گزینش مسیر درست بوده و شما را در مسیری مطمئن و‌ایمن قرار دهد. لازم به یادآوری است که آیلیسترز هیچ گونه مشاوره و اقدامی در زمینه پناهندگی نداشته و هرگز‌این مسیر را توصیه نمی نماید.

روش کاری

یکی دیگر از روش های مهاجرت به قبرس، یافتن شغل مناسب در‌این کشور و ورود از طریق کار است. یکی از مطلوب ترین روش های مهاجرت برای بسیاری از افراد‌این است که در کشور مقصد خود شغلی بدست آورده و ضمن کسب درآمد احتیاجی به انجام هزینه از محل پس‌انداز خود در را نداشته باشند. بخصوص‌ایرانیان اگر بخواهند پس‌انداز ریالی خود را به یورو تبدیل کرده و هزینه کنند، متحمل هزینه های بسیاری خواهند گردید. با‌این تفاسیر شخصی که بخواهد از طریق کار به قبرس مهاجرت نماید باید از یک کارفرما در‌این کشور Job offer دریافت نموده و به واسطه آن ویزای شغلی اخذ نموده و به‌این کشور ورود کند. البته دریافت پیشنهاد شغلی کار ساده ای نیست‌اما در صورتی که نشان دهید نیروی متخصصی هستید شانس‌این را دارید تا با داشتن کار مهاجرت نمایید. لازم به ذکر است که شما با تهیه محصول گام به گام تا کار در خارج از کشور می‌توانید خودتان کارفرمای خود را پیدا نموده و شانستان را بالا ببرید. ضمن‌اینکه خوب است بدانید که نرخ بیکاری‌این کشور در حال کاهش می‌باشد و نیاز به نیروی کار در‌این کشور در حال افزایش می‌باشد.

روش تحصیل

تحصیل در قبرس مانند بسیاری دیگر از کشورهای دنیا منجر به دریافت اقامت دائم و پاسپورت‌این کشور نمی شود و دانشجوهای تنها در طول دوره تحصیل خود اقامت‌این کشور را خواهند داشت و برای‌اینکه بتوانند اقامت دائم‌این کشور را بدست آورند باید پس از تحصیل در‌این کشور مشغول به کار شوند و بیمه و مالیات پرداخت نمایند. متقاضیان تحصیل در‌این کشور می‌توانند در تمامی مقاطع لیسانس، فوق لیسانس و دکتری در دانشکده های های‌این کشور پذیرش گرفته و مشغول به تحصیل شوند. دانشجویان در دانشگاه های‌این کشور می‌توانند در رشته های مختلفی از جمله رشته های علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، پزشکی و… تحصیل نمایند. دانشجویان بین المللی می‌توانند با پرداخت شهریه بسته به مقطع و رشته تحصیلشان در دانشکده های ها قبولی دریافت نمایند و البته داشتن مدرک زبان IELTS متناسب با مقطع تحصیلی نیز برای آنها ضرورت خواهد داشت.

روش سرمایه گذاری

آخرین روشی که در‌این قسمت به بررسی آن می‌پردازیم سرمایه گذاری در قبرس اروپایی برای اخذ پاسپورت‌این کشور می‌باشد. این‌امکان برای متقاضیان وجود دارد تا از طرق مختلف در‌این کشور سرمایه گذاری نموده و اقامت و یا حتی از همان ابتدای کار پاسپورت قبرس را دریافت نمایند. از جمله راه های سرمایه گذاری که منجر به دریافت اقامت و تابعیت قبرس می‌شود می‌توانیم به خرید ملک، ثبت شرکت، خرید اوراق بهادار و یا ترکیبی از‌این موارد را اشاره داشته باشیم. در بین روش های نام برده شده می‌توانیم خرید ملک را محبوب ترین و پر تقاضاترین راهی بدانیم که سرمایه گذاران برای دریافت پاسپورت از‌این طریق اقدام می‌نمایند. حال به اختصار با شرایط هر یک از روش های نام برده شده می‌پردازیم:


خرید ملک

خرید ملک در قبرس اروپایی

یکی از روش هایی که متقاضیان سرمایه گذاری در قبرس می‌توانند به واسطه آن مستقیماً و با سریع ترین زمان ممکن به پاسپورت قبرس دست یابند، خرید ملک در‌این کشور به ارزش حداقل 2 میلیون یورو می‌باشد. این روش برای افرادی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار هستند بسیار مناسب بوده و با‌این سرمایه گذاری ضمن خرید خانه در قبرس و اقامت در‌این کشور می‌توانند در همه کشورهای انجمن اروپا نیز زندگی کرده و عملاً شهروند اروپایی محسوب می‌شوند. این سرمایه گذاری علاوه بر شخص اصلی برای همسر و فرزندان زیر 18 سال و حتی تا سنین بالاتر به شرط وابستگی می‌تواند منجر به دریافت پاسپورت شود. البته اگر شخص مقدار سرمایه گذاری را به 2 میلیون و 500 هزار یورو افزایش دهد می‌تواند برای پدر و مادر خود و همسرش نیز پاسپورت دریافت نماید. امنیت سرمایه گذاری در خرید ملک در قبرس بسیار بالاست و‌این را می‌توانیم از نرخ مصادره‌اموال در‌این کشور نتیجه گیری کنیم که همواره در پایین ترین سطح خود بوده است.

ثبت شرکت

از دیگر روش هایی است که سرمایه گذاران می‌توانند برای آن اقدام نمایند و پاسپورت دریافت نمایند. روش ثبت شرکت در واقع به منظور کارآفرینی در قبرس در نظر گرفته شده است و سرمایه گذاران با ارائه یه بیزنس پلن قوی و تزریق سرمایه می‌توانند برای آن اقدام نمایند. از جمله الزامانی که برای‌این روش وجود دارد‌این است که شخص باید حداقل 5 نفر از شهروندان قبرس را در شرکت خود استخدام نماید و حداقل مبلغی که برای سرمایه گذاری به‌این کشور وارد می‌کند 2 میلیون یورو باشد.

خرید اوراق بهادار و صندوق های سرمایه گذاری

این روش مستلزم شناخت کافی نسبت به بازار و وضعیت مالی کشورها هستند و سرمایه گذاران باید جوانب مختلفی را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهند. اما در صورت تمایل‌امکان سرمایه گذاری در‌این مسیر نیز برای افراد وجود داشته و می‌توانند از‌این طریق به قبرس ورود نمایند.

شرایط دریافت پاسپورت قبرس

مطابق مطالبی که در عناوین قبل خدمت شما عزیزان ارائه شد دریافتیم که‌امکان اخذ اقامت و در نهایت پاسپورت قبرس از چه روش هایی‌امکان پذیر هستند. با جوانب مختلفی از روش ها آشنا شدیم و اکنون می‌دانیم که با روش هایی مانند تحصیل یا صرف تولد در خاک‌این کشور نمی توان پاسپورت قبرس را دریافت کرد؛‌اما با روش هایی همچون ازدواج، کار و سرمایه گذاری افراد می‌توانند اقامت و پاسپورت اخذ کنند. در برخی کشورها برای دریافت پاسپورت باید از تابعیت قبلی خود صرف نظر نمایید؛‌اما موضوع دو تابعیتی برای قبرس‌امری پذیرفته شده است. در بین موارد فوق می‌توان سرمایه گذاری در خرید ملک را یکی از بهترین گزینه ها برای دریافت پاسپورت نامید؛ زیرا شخص در کمتر از 6 ماه می‌تواند به پاسپورت قبرس دست یابد. برای‌این منظور پیش بردن‌امور با یک نمایندگان حقوقی متخصص مهاجرت که با شرایط اقتصادی و قوانین آشنا باشد می‌تواند نقش کلیدی در انجام درست کارها داشته باشد.

خدمات آیلیسترز در زمینه دریافت اقامت قبرس

آیلیسترز‌امر مهاجرت، با توجه به تقاضای شما برای مهاجرت به قبرس خدماتی مناسب شما بزرگواران برای رسیدن به اهدافتان داشته و در‌این مسیر همواره در کنار شما خواهد بود. این موسسه با بهره گیری از بهترین مشاوریان، کارشناسان و تیم های پشتیبانی با مدیریت آیلیسترز در سالیان اخیر پرونده های موفقی در رابطه های مختلف از جمله تحصیل و سرمایه گذاری در خرید ملک در‌این کشور داشته است و با تجربه حاصل از انجام‌این کار می‌تواند راهنمای شما برای دریافت پاسپورت‌این کشور باشد. ما با ارائه اطلاعات صادقانه و پیگیری متعهدانه همواره در تلاش هستیم تا بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان آوریم. متقاضیان خرید ملک در قبرس می‌توانند از خدمات مخصوص موسسه برای بازدید پروژه ها و سایر خدماتی که برایشان در نظر گرفته شده است نیز بهره مند شوند.

امتیازات و مشکلات مهاجرت به قبرس

اکنون که با تمامی روش های منجر به دریافت اقامت و تابعیت قبرس آشنا شدید بهتر است آنان را با توجه به شرایط خود در نظر گرفته و با در نظر گرفتن مزایا و معایب آن بهترین تصمیم را برای آینده خود بگیرید. در واقع برای یک تصمیم گیری درست شما باید تمام جوانب کار را بسنجید و بعد از آن در مسیر گام بردارید؛ زیرا‌این تصمیم می‌تواند نقش بسیار پررنگی در آینده شما داشته باشد. این مقاله توسط متخصصان آیلیسترز تهیه و گردآوری شده است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع شرعاً حرام بوده و غیرقانونی محسوب می‌شود. البته مزایا و معایب با توجه به شرایط افراد متفاوت و متغیر است و نمی توان آن را یک نکته ی کلی در نظر گرفت‌اما با توجه به موارد مشاهده شده، ما برخی از مزایا و معایبی که می‌تواند در خصوص مهاجرت به قبرس مطرح شود را برای شما ذکر نموده‌ایم تا در تصمیم گیری مددرسان شما باشیم:

مزایا:

امکان اخذ پاسپورت در حدود 6 ماه با خرید ملک

امکان اقدام برای روش های مختلف مهاجرتی

پایین بودن هزینه های زندگی و تحصیل

ارزشمند بودن پاسپورت‌این کشور

عضویت قبرس در اتحادیه اروپا

بدی های:

بالا بودن نرخ بیکاری متناسب به کشورهایی مانند اتریش و آلمان

پایین بودن تعداد دانشگاه ها

عدم عضویت در حوزه شنگن

بررسی صفر تا صد خرید ملک در کشور قبرس

اگر قصد خرید ملک در قبرس را دارید به شما پیشنهاد میکنم‌این مقاله را اگر چه کمی وطولانی باشد تا آخر مطالعه کنید. در‌این مقاله سعی کرده‌ایم به تمام سوالات شما در زمینه خرید ملک در‌این جزیره زیبای مدیترانه‌ای پاسخ دهیم.

اطلاعات معمول در مورد قبرس

هنگامی که قصد خرید ملک در یک کشور را دارید، مهمتر از هر چیزی آن است که آن کشور را بشناسید و از موقعیت آن مطلع شوید. بهتر است زیاد وارد مقدمه چینی و حاشیه نوشیم و گفتار خود را آغاز کنیم.

کشور قبرس جزیره‌ای است در جنوب ترکیه و در شرق دریای مدیترانه که شبیه به یک گیتار ( در زیر میتوانید مشاهده کنید) میباشد. کشور قبرس بعد از اختلافات بین ترک ها و یونانی ها در سال 1974 به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شد. از آن زمان به بعد کشور قبرس شمالی و قبرس جنوبی به عنوان دو کشور کلاً مستقل از هم، دارای دولت های مختلف و رئیس جمهورهای مختلف بوده و بین دو قبرس مرز وجود دارد.

امتیازات خرید ملک در قبرس شمالی

قیمت ملک در قبرس شمالی :قیمت ملک در قبرس شمالی نسبت به سایر کشورهای مدیترانه‌ای بسیار پایین تر و مقرون به صرفه تر میباشد. از طرفی‌این روزها و با توجه به فشارهایی که از طرف اتحادیه اروپا وارد میشود، احتمال صلح بین دو قبرس تا سال 2025 میلادی بسیار بالاست، بنابراین پس از صلح بین دو قبرس قیمت‌املاک‌این جزیره به صورت تصاعدی افزایش پیدا خواهند کرد. لازم به ذکر است که هم اکنون قیمت خانه ها در قبرس جنوبی تقریبا سه برابر قبرس شمالی است.

رشد سالیانه قیمت‌املاک در قبرس شمالی :قیمت ملک در قبرس شمالی بطور متوسط سالیانه 15 الی 20 درصد افزایش میابد، همچنین قیمت ارزهای خارچی نیز بطور روزی در واقع افزایش است، بنابراین خرید ملک در قبرس شمالی به عنوان یکی از مطمئن ترین سرمایه گذاری ها محسوب میشود.

دریافت ویزای قبرس شمالی :از دیگر مزایای خرید ملک در قبرس شمالی‌این است که نیازی به تأسیس شرکت برای خرید ملک در قبرس شمالی نیست. مراحل قانونی خرید ملک در قبرس شمالی بسیار ساده است. حامی میتواند بدون فوت وقت پس از پرداخت 30 درصد از قیمت ملک خود، اقدام به دریافت ویزای قبرس شمالی برای خود و اعضای خانواده کند که پروسه‌ای ساده بوده و نیاز به زمان زیادی ندارد.

وضعیت پرداخت بسیار آسان :آیلیسترز عدالت به عنوان یکی از بزرگترین موسسات اخذ ویزای تحصیلی و سرمایه گذاری در قبرس شمالی، خدمات ویژه‌ای را به متقاضیان خرید ملک در قبرس ارائه میدهد. بطور مثال شما میتواند هزینه خرید ملک خود در قبرس را طی دو سال بدون بهره پرداخت کنید.

به خاطر شرایط بوجود آمده کرونا، آیلیسترز عدالت شرایط پرداخت پنج ساله را بدون بهره برای مشتریان فراهم نموده است.

امنیت قبرس شمالی :بر اساس گزارشات موسسات معتبر، قبرس شمالی یکی از‌امن ترین کشورهای دنیا قلمداد میشود. جزئیات‌این گزارش را میتوانید در بخش‌امنیت قبرس در سایت آیلیسترز عدالت مطالعه کنید.

انتخاب ملک در قبرس

هنگامی که قصد خرید ملک در قبرس را دارید بایستی عوامل مختلفی را در نظر بگیرید تا بتوانید تصمیم درستی بگیرید. سپس را از‌این بابت عرض کردم که شما تصمیم گرفته‌اید مقدار زیادی از سرمایه خود را صرف خرید ملک کنید، بنابراین بایستی به تمام جزئیات دقت کنید تا بتوانید انتخابی درست و دقیق داشته باشید.

1- نیت شما از خرید ملک در قبرس

معمولا یک فرد به علل مختلف اقدام به خرید ملک در خارج از کشور میکند. بطور کلی خریداران ملک در دو دسته قرار میگیرند.

افرادی که به قصد زندگی اقدام به خرید ملک میکنند.

افرادی که به قصد سرمایه گذاری اقدام به خرید ملک میکنند.

البته بسیاری هم وجود دارند که دلایل آنها از خرید ملک در کشوری مانند قبرس هم میتواند سرمایه گذاری باشد و هم برای زندگی به دنبال ملکی مناسب هستند.

در هنگام خرید ملک در قبرس باید مشخص کنید که در کدام دسته از افراد قرار میگیرید. چونکه مشخص کردن تصمیم خویش از خرید ملک در انتخاب بهتر شما کمک خواهد کرد. همچنین کارشناسان آیلیسترز عدالت میتوانند بصورت بهتری شما را راهنمایی کنند. زیرا افرادی که به قصد زندگی اقدام به خرید ملک میکنند معمولا به دنبال راحتی ملک و برخی معیارها که در ذهنشان شکل گرفته میباشند. اما افرادی که به نیت سرمایه گذاری اقدام به خرید ملک میکنند، به دنبال ملکی هستند که در کوتاه مدت سود خوبی داشته باشد. همچنین در آتی فروش آن راحت باشد.

2- برای خرید ملک کدام منطقه قبرس شمالی بهتر است

هر کدام از مناطق قبرس شمالی مزایای خاص خود را دارد. برخی از مناظق برای افرادی مناسب است که قصد سرمایه گذاری دارند، برخی مناطق مناسب افرادی است که قصد زندگی خانوادگی دارند. برخی به باشگاه های گلف نزدیک است، برخی دیگر به دانشگاه نزدیک است، برخی مکان های به بیمارستان و مدرسه و غیره. برخی مناطق ساحلی است و برخی دیگر نزدیک به جنگل. بنابراین خیلی مهم است که نسبت به سبک زندگی خود ملکی مناسب را انتخاب کنید.

هزینه های خرید ملک در قبرس شمالی

هنگامی که به دنبال خرید ملک در قبرس شمالی هستید ، تهیه بودجه برای هزینه های خرید مهم است. درست مانند کشور خودمان ، صورتحساب نهایی خرید ملک جدید شما همیشه بالاتر از قیمت اعلامی ملک خواهد بود. ما در آیلیسترز عدالت می‌خواهیم به خریداران خویش کمک علت تا از هرگونه هزینه غیرمنتظره جلوگیری کنند! در ادامه شما را با جزئیات هزینه خرید ملک در قبرس آشنا میکینم، تا بتوانید محاسبه کنید که در هنگام اقدام به خرید از آن روز‌امضاء قرارداد تا تحویل کلید واحد خود ، چه هزینه های اضافی انتظار می‌رود.

هزینه های خزید ملک در قبرس برخلاف بعضی دیگر از کشورها ، در قبرس شمالی هزینه خرید با توجه به نوع ملکی که قصد خرید آن را دارید و‌این که آیا قبل از شما آن ملک،  مالکی داشته است که قبلاً برخی از‌این هزینه ها را متحمل شده باشد ، متفاوت است. شما باید مبلغی بین 5 تا 16 درصد ارزش تمام ملک را برای مراحل ادارای آن اختصاص دهید، در واقع 5 درصد برای ملکی که قبلا مالک داشته و 16 درصد برای ملکی که شما اولین مالک آن هستید.

به منظور آنکه اطلاعات دقیقی در مورد هزینه خرید ملک در قبرس، به شما بدهیم، بطور معمول انواع ملک در قبرس را به سه دسته مجزا تقسیم بندی میکنیم.

نوع ملک 1|ملکی که از یک شخص خریداری کرده‌اید، و شخص قبلی تمام هزینه های مالیات آن را پرداخت کرده است.

نوع ملک 2|ملکی که از یک شخص خریداری کرده‌اید،‌اما شخص قبلی هزینه‌ای برای انتقال سند پرداخت نکرده است.

نوع ملک 3|ملک دست اول که شما اولین صاحب آن هستید و معمولا از شرکت های معتبر عمرانی خریداری میشود.

تنظیم قرار برای مشاهده ‌املاک قبرس

اگر قصد خرید ملک در قبرس را دارید، میتوانید با کارشناسان آیلیسترز عدالت تماس بگیرید تا جلسه‌ای برای شما فراهم شود. نگران نباشید، حتی اگر تمایل به مراجعه حضوری نداشته باشید، میتوانید با کارشناسان ما بصورت تماس تصویری از طریق واتس آپ و یا حتی تماس تلفنی در ارتباط باشید. آیلیسترز عدالت دارای دفتر در کشور‌ایران و قبرس بوده و تا آخرین لحظه در پروسه خرید ملک در کنار شما خواهد بود.